Нимгэн замаск
  22,000 ₮

Яндангийн наалт
  16,000 ₮

Хуулагч
  15,000 ₮

Будаг уусгагч
  28,000 ₮