Нимгэн замаск
  22,000 ₮

Хамгаалагч
  22,000 ₮

Будаг уусгагч
  28,000 ₮