Гадна талаас харах
Дотор талаас харах

Уншиж байна.
This content requi/images HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
Машины төрлөө сонгох
Хальс сонгох
  • PGC
  • SP
Урд цонх
Өтгөн
Шингэн

Нэр:
-

Хойд цонх
Өтгөн
Шингэн

Нэр:
-

Хальсны дэлгэрэнгүй мэдээлэл: -
Өнгө
Гэрэл нэвтрүүлэх чанар: -
Нарны туянаас хамгаалах: -
Гэрэл ойлгох чадвар: -
Хэт ягаан туянаас хамгаалах чадвар: -

Холбогдох утас: 1800-1937
Захиалга өгөх

Наагдах хэмжээ
Үнэ
Наах хугацаа
Ажлын хөлс